wapaa.lv darbojas saskaņā ar Latvijas Valsts likumdošanu, uz kuru attiecas arī visas lietotāju aktivitātes. Mēs rēķinamies ar to,ka Tu esi informēts/a par uzvedības normām sabiedrībā, vai arī mācēsi šo informāciju atrast internetā. Incidentu gadījumā, saita administrācija patur tiesības (pēc subjektīvā izvērtējuma) ierobežot Tavu pieeju vietnei uz laiku vai pavisam.